Liczba odwiedzin strony: 15723 Osób na stronie: 4
 

ARW. Biuro wycen nieruchomości. Rosowski A.

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 7 poz. 56 - Zm.: rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 80 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 48 oraz z 2003 r. Nr 101, poz. 934) wprowadza się następujące zmiany:   1)   § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. 1.    Procedurą celną, w której stosuje się procedurę uproszczoną określoną w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, mogą zostać objęte towary, które: 1)   nie są wyrobami akcyzowymi, dla których ustalona została stawka podatku akcyzowego, 2)   nie są objęte karnetem ATA, 3)   nie są objęte preferencyjnymi środkami związanymi z wywozem towarów poza polski obszar celny, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od należności celnych przywozowych przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 165, poz. 1597), 4)   są obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu i nie podlegają zwolnieniu od cła, z wyjątkiem: a)   towarów, o których mowa w art. 190 9 , art. 190 10 , art. 190 27 , art. 190 28 , art. 190 29 i art. 190 30 Kodeksu celnego, przewożonych w przesyłkach przez operatorów pocztowych, pod warunkiem że łączna wartość celna towarów w przesyłce nie przekracza równowartości: -   22 euro dla towarów, o których mowa w art. 190 9 Kodeksu celnego, -   45 euro dla towarów, o których mowa w art. 190 10 Kodeksu celnego, -   70 euro dla towarów, o których mowa w art. 190 27 , art. 190 28 , art. 190 29 i art. 190 30...
Monitor Polski 1995 Nr 6 poz. 95 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 10 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Stary Las" obszar lasów o powierzchni 5,88 ha, położony w gminie Konstantynów w województwie bialskopodlaskim. § 2.  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconego fragmentu grądu z licznymi okazami drzew pomnikowych. § 3.  W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Konstantynów, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Konstantynów jako działka nr 56/330. § 4.  1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:   1)   pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,   2)   zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,   3)   polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,   4)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,   5)   niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,   6)   zakłócania ciszy,   7)   palenia ognisk,   8)   stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,   9)   zmiany stosunków wodnych,   10)  umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic,...
KRS 0000259754 - KANCELARIA KSIĘGOWO-AUDYTORSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KANCELARIA KSIĘGOWO-AUDYTORSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DWORCOWA 40/11 44-100 GLIWICE M. GLIWICE M. GLIWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(32) 331-30-63 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
631-249-51-50 6312495150 0000259754
KRS 0000259753 - KSSK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KSSK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁAWA 6/112 44-286 WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
647-240-67-41 240408212 0000259753
KRS 0000259752 - INWESTYCJE DLA POZNANIA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INWESTYCJE DLA POZNANIA STOWARZYSZENIE 2006-07-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STARY RYNEK 52A/1 61-772 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-143-94-14 300364359 0000259752
KRS 0000259751 - ASIA TO GO CASPAR RAAB SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ASIA TO GO CASPAR RAAB SP. J. SP. J. 2006-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRODZKA 28 31-044 KRAKÓW M.KRAKÓW M.KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-232-59-33 120288703 0000259751
KRS 0000259750 - KÓŁKO ROLNICZE DŁUGI KIERZ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KÓŁKO ROLNICZE DŁUGI KIERZ KÓŁKO ROLNICZE 2006-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
52 83-335 LISIE JAMY SIERAKOWICE KARTUSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
589-190-52-01 192616611 0000259750